Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZ KORONACJI

STAŃMY SIĘ DIAMENTAMI W JEJ KORONIE!

Fot. H. Bejda

PRZED NAMI NAJWIĘKSZE UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘTYM 8 WRZEŚNIA 2016 R. JUBILEUSZEM 300-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI ODBĘDĄ SIĘ NA JASNEJ GÓRZE 26 SIERPNIA, W UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. W UROCZYSTEJ SUMIE PONTYFIKALNEJ UCZESTNICZYĆ BĘDZIE EPISKOPAT POLSKI ORAZ WŁADZE PAŃSTWOWE.
W tym dniu obchodzona będzie także 60. rocznica rozpoczęcia Nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Polsce. 8 września jubileusz zostanie zakończony Mszą św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Ryłki, archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Obydwu uroczystościom towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne. Jubileuszowym darem, który otrzyma nasza umiłowana Królowa nie będzie tym razem materialna korona, ale korona nieporównywalnie cenniejsza – Żywa Korona utworzona z naszych duchowych darów, z odnowy życia w duchu Ewangelii. „Nie można Jej kochać, nie starając się o nasze nawrócenie. To my jesteśmy diamentami w Jej koronie: nasze życie, zmagania i pragnienie pełnienia woli Bożej” – mówił jeszcze przed inauguracją jubileuszu generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i dodał: „Wezwani do duchowej przemiany życia, budowania przyszłości opartej nie na ludzkich pomysłach na wiarę, Kościół, rodzinę i małżeństwo, chcemy z naszych czystych serc budować Żywą Koronę Maryi”. „Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności oraz nadziei na duchowe odrodzenie” – podkreślono w uchwale Sejmu RP o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Oby podobnie stało się z jubileuszem. Oby zapoczątkował on nasze wielkie, narodowe „duchowe odrodzenie”. Stańmy się zatem diamentami w Jej koronie, a jeśli już nie diamentami to – o co apelował w czasie rekoronacji w 1910 r. kaznodzieja ks. Antoni Szlagowski – „Niech (…) serca nasze będą drobnym choćby kamyczkiem w złotej koronie Twojej, o Królowo! ”.
„Rozgrzej do czerwoności swą religijność, narodzie, wybiel do śnieżności swą moralność, a będziesz chodził w barwach swoich i w znamionach Polskich staniesz wobec Królowej Polskiej. Religijność i moralność niech Ci służą, gdyby dwa potężne „skrzydła orłowe”, co będą Cię unosiły wysoko w przestworza ideału ponad niewiarę i zepsucie tego świata. Odnowi się, jako orłowa, młodość twoja (Ps 3,5), wzbijesz się, jako orzeł, i na wysokich miejscach położysz gniazdo swoje (Hi 39,27), a żadne wichry i burze dziejowe gniazda ci tego nie poruszą”.

Ks. Antoni Szlagowski w kazaniu wygłoszonym podczas rekoronacji w 1910 r.