Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RADOŚĆ SERCA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

To, co najbardziej piękne, uderzające i ciągle aktualne w ogromnym dziele, które pozostawił nam święty Augustyn jest to, że poznanie Boga nie jest i nie może być czysto intelektualnym zgłębianiem prawd o Bogu, oraz że poznanie Boga dokonuje się przez serce. Droga świętego Augustyna to wielki trud osobisty w poszukiwaniu prawdy. Skutkiem jego doświadczenia Boga, które dokonało się poprzez słowa św. Pawła z Listu do Rzymian, było skończenie z dotychczasowym życiem. Miał się przyoblec w Jezusa Chrystusa, tego który jest prawdą, światłością i miłością. Na tyle już znał Ewangelię, że wiedział co to znaczy przyoblec się w Chrystusa. I jak to radykalnie zmienia życie człowieka. I w tym momencie napięcie, które przeżywał, ustąpiło. Święty Augustyn po przyjęciu Chrztu z rąk św. Ambrożego i powrocie do ojczystej Afryki, szybko zdobył uznanie i cześć mieszkańców Hippony, której później został biskupem. Augustyn całym swoim genialnym wysiłkiem umysłu i serca odkrywał przed bezpośrednimi słuchaczami, a także przed czytelnikami jego tak licznych dzieł, niezmierzone bogactwa Bożej światłości, która przyciąga, która daje radość serca.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. we wspomnienie św. Augustyna, w klasztorze Sióstr Augustianek w Krakowie, 28 VIII 2017 r.