Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

UWIERZYŁ W MIŁOŚĆ BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Św. Stanisław Kostka był wielkim czcicielem Maryi Wniebowziętej. Rostkowo stało się w ciągu minionych lat trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla działań wychowawczych wśród nowych pokoleń. Stanisław Kostka nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się modzie w świecie. Zrozumiał, że wiele rzeczy, za którymi się goni, to złudzenia. Odkrył, gdzie jest głębia. Był silną osobowością i potrafił przeciwstawić się naciskom grupy, aby być wolnym, co jak wiadomo, nie jest łatwe. Święty z Rostkowa wiedział, po co żyje. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał świadomość, że charakter to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale również praca nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju nad jego kształtowaniem. Nie był mięczakiem, który mówi „taki już jestem”, a zło usprawiedliwia słabością. Miał świadomość tego, że młodość jest niczym innym jak wydobywaniem pięknej rzeźby, która ma się kiedyś wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru.

Fragment homilii wygłoszonej w Rostkowie, w Diecezji Płockiej, podczas Eucharystii inaugurującej obchody 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, 20 VIII 2017 r.