Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA : Ez 33,7–9; Rz 13,8–10; Mt 18,15–20

UPOMNIENIE BRATERSKIE

Fot. www.pixabay.com

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
ROZWAŻANIE
Upomnienie braterskie jest Jezusową wskazówką do zastosowania wówczas, gdy mamy do czynienie ze złem pośród braci. Ta reguła wyraźnie jest adresowana do osób pozostających we wspólnocie. Upomina bowiem brat swego brata. Zatem sięgnięcie po braterskie upomnienie zakłada wcześniejsze budowanie braterskich relacji. Potrzebna jest po prostu miłość, bo jedynie w klimacie miłości wypowiadane słowo upomnienia może być zrozumiane jako pomoc, a nie jako agresja. Upomnienie jest konieczne, by skutecznie budować wspólnotę miłości, bo jest wyrazem troski o człowieka, jest sposobem poszukiwania zagubionego.

(rs)