Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (39)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”, w której powtarzamy codziennie prośbę: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Św. Piotr zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21–22). „Siedem razy” – oznacza „często”, „siedemdziesiąt siedem” – znaczy zawsze. Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23–35) uświadamia nam, że Bóg jest miłosierny, przebacza nam, zatem myśmy powinni przebaczać naszym bliźnim. Sługa, któremu król darował wielki dług, nie chciał podarować niewielkiego długu swemu współsłudze. „Sługo niegodziwy… darowałem ci cały ten dług… czyż i ty nie powinieneś był ulitować się nad współsługą… pan jego kazał wydać go katom… Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18,32–35). Co to znaczy: przebaczyć? Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Mówił do paralityka, któremu uzdrowił ciało i duszę: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”
(Mt 9,5). Przebaczając wzywał: „Idź i od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11). Przebaczenie, także w małżeństwie i rodzinie, jest trudne, wymaga pokory, każe szukać tego, co łączy. Do przebaczenia skłania dobro dzieci. Przebaczenie jest głoszeniem Chrystusa i Jego miłosierdzia. Wielu – także w rodzinie – stawia pytania: mam przebaczyć temu, który mnie skrzywdził, krzywdy nie naprawił, nawet nie przeprosił? Ciągłe przebaczanie rozzuchwala… na niektórych ludzi działa tylko strach… Przebaczenie nie jest naiwnością, nie jest słabością, jest uobecnieniem Bożego miłosierdzia, przerywa łańcuch nienawiści. W Księdze Syracydesa czytamy: „Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana… Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy” (Syr 28,1–2). Wskazuje na śmierć: „Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić; na rozkład ciała, na śmierć” (Syr 28,6). Wspomnijmy słowa św. Pawła: „jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). „Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 122).
Propozycja refleksji
Propozycja postanowienia Módlmy się dla siebie i dla bliźnich o Boże miłosierdzie, o naszą zdolność do przyznania się do winy, o pokorne przeproszenie i przebaczenie. Dobrze jest, gdy przebaczenie i przeproszenie dokonują się w czasie modlitwy.