Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BY DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Tolerancja to słowo w swoim znaczeniu nieprecyzyjne, niemniej jednak w powszechnym odczuciu społecznym oznacza postawę zgody na pewną odmienność u ludzi i zgody na odmienność, która by dotyczyła także spraw tak bardzo ważnych jak zasady moralne, w tym także zasady życia seksualnego, małżeńskiego, rodzinnego. Tolerancja we współczesnym rozumieniu nakazuje, by nie wtrącać się w życie innych ludzi i łączy się z niebezpieczeństwem relatywizowania najbardziej istotnych wartości i obojętnością na los innych, bo jeśli tak chcą, jeśli tak wybierają – to ich rzecz. A jaka postawa wypływa z Ewangelii? Chrystus wzywa do tego, abyśmy mieli odwagę upomnieć brata jeśli on postępuje źle. (…) Z czego wynika to niełatwe zobowiązanie, by kogoś upomnieć w sprawach ważnych? Nie jest to przecież łatwe. Napomnienie ma wyrastać nie z poczucia wyższości czy osobistej nieskazitelności, bo jest nieprawda. Każdy z nas jest człowiekiem słabym i dotkniętym grzesznością. Ale chodzi o to, aby dbać o siebie nawzajem i sobie w drodze do Boga pomagać.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji jubileuszowej, 25. Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, 10 IX 2017 r.