Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (40)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy” (Mt 20,1). Winnicą Pańską jest Kościół, a w pewnym sensie – cała ludzkość. Również winnicą jest każda cząstka Kościoła: diecezja, parafia, wspólnota kapłanów, wspólnota zakonna. Ten obraz biblijny odnosimy do małżeństwa, rodziny, a także serca każdego z nas. Ewangeliczny gospodarz zaprasza do pracy w winnicy o różnych porach dnia – rano, w południe i pod wieczór: „Idźcie i wy do mojej winnicy” (Mt 20,4). Szczególnym zaproszeniem jest zawarcie Sakramentu Małżeństwa. Jest także każde urodzenie dziecka. To zaproszenie można odnieść do niedzielnej Eucharystii, do codziennej modlitwy, możemy odnieść też do pracy, cierpienia, do wspólnoty modlitewnej i apostolskiej. Gospodarz wieczorem dał każdemu po denarze – i tym, co pracowali cały dzień i tym, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Tym denarem jest świętość, rozwój duchowy, są owoce duchowe w rodzinie, radość z miłości i zgody. Ale tym denarem jest też wieczność, szczęście w domu Ojca. Pracę w winnicy oświeca każde Boże słowo. Budzi w nas nadzieję i pociechę wyznanie św. Pawła: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). Często wracajmy do tego świadectwa Apostoła. Prorok Izajasz wzywa: „Szukajcie Pana… wzywajcie Go” (Iz 55,6); „Niechaj bezbożny porzuci swą drogę… niech się nawróci do Pana” (Iz 55,7). Całe nasze życie, całe życie w małżeństwie i w rodzinie, jest przezwyciężaniem egoizmu i pychy, otwierając się stale na pomoc łaski Bożej. Nawracając się w codzienności pomagamy bliźnim stawać się lepszymi. To odnosi się szczególnie do małżeństwa i rodziny. Potrzebna jest cierpliwość i pokora. Nie można ulec pokusie ciągłego upominania i osądzania drugiego z pozycji tego, który uważa się za kogoś lepszego. „Żadną miarą nie wolno poddawać się rezygnacji i godzić się na opadanie… na przeciętność, którą trzeba znosić” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 232).
Propozycja refleksji
Rozważę na modlitwie, w jaki sposób teraz dochodzi do mnie Chrystusowe zaproszenie do pracy w winnicy. Może uda się porozmawiać w rodzinie o zaproszeniu do winnicy.