Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Obraz winnicy, czyli ogrodu, w którym uprawia się krzewy winogron, często wraca w nauczaniu Pana Jezusa. Ten obraz znajdziemy także w Starym Testamencie (np. Iz 5, 1–7). Winnicą jest naród wybrany. W Nowym Testamencie Pan Jezus uczy, że królestwo niebieskie jest podobne do winnicy. Tym porównaniem możemy się posłużyć rozważając powołanie małżeńskie i rodzinne, a także – powołanie każdego ucznia Chrystusa z osobna. Winnicą jest małżeństwo i wspólnota rodzinna. Małżeństwo i rodzina to wspólnota naturalna. Jest więc darem Boga Stwórcy, który powołuje do istnienia i do miłości mężczyznę i kobietę. Gdy dziecko zostaje poczęte przez mężczyznę i kobietę, ma miejsce współpraca ojca i matki z Bogiem Stwórcą. Sam Bóg w chwili poczęcia stwarza nieśmiertelną duszę nowej ludzkiej osobie. Mocą zbawczego dzieła Syna Bożego małżeństwo ochrzczonych jest sakramentem, a rodzina Domowym Kościołem. Małżeństwo i rodzina – to winnica, w której powstaniu i owocowaniu uczestniczy człowiek. Izajasz pisze, że właściciel oczyścił ogród z kamieni, zasadził winogrona, zbudował wieżę i kadź do wyciskania soku. Nastąpiło rozczarowanie: winnica wydała cierpkie owoce (por. Iz 5,2). Pan Jezus w przypowieści o dzierżawcach winnicy wyrzuca Izraelowi, że zabijał proroków, którzy strzegli winnicy narodu wybranego. Mówiąc o tym, że właściciel posłał syna, którego zabili, zapowiada swoją śmierć. Zapowiada też, że winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. (Mt. 21, 33–41). Winnica, jaką jest małżeństwo i rodzina, cieszy się opieką Bożą, ale jest zagrożone przez szatana, egoizm i pychę człowieka. Jak ocalić winnicę miłości? Psalmista modli się: „Pomóż Boże Zastępów,… spójrz i nawiedź tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica… Daj nam nowe życie… Odnów nas” (Ps 80, 15–17.20), a św. Paweł pisze: „O nic się zbytnio nie troskajcie” (Flp 4,6) i wzywa do modlitwy błagalnej i do dziękczynienia. „Kościół zwraca się z miłością do tych, którzy uczestniczą w Jego życiu w sposób niepełny… Często zadanie Kościoła jest podobne do szpitala polowego”. (Ojciec Święty Franciszek, adh. Amoris
laetitia. „O miłości w rodzinie”, p. 292).
Propozycja refleksji
Co trzeba uczynić w tej winnicy, którą jestem, aby ten ogród, którym jest rodzina mógł kwitnąć i owocować? Zawsze zaczynam poprawę od siebie!