Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 5,1–7; Flp 4,6–9; Mt 21,33–43

PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści.Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu  posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
ROZWAŻANIE
Przypowieść o dzierżawcach winnicy jest metaforycznym opisem historii zbawienia. Oto gospodarz – sam Bóg – zakłada winnicę. To Izrael, naród wybrany. Pan otacza winnicę murem, czyli daje prawo, które ma chronić naród przed błędami sąsiednich narodów. W winnicy jest także wieża – to symbol świątyni, a jej funkcja polega na tym, by strzec Izraelitów i prowadzić do jedności z Bogiem. Dzierżawcy to przywódcy narodu, którzy odpowiadają za naród przed Stwórcą. Wysłani słudzy to prorocy – oni jak nikt inny przeżywają i rozumieją odczucia Boga-Gospodarza, który ma ciągle kłopoty ze swym ludem. Wysłani przez Pana nieraz płacą najwyższą cenę. Wreszcie syn właściciela – Jezus Zbawiciel: schwytany, wyrzucony poza miasto i zabity. Kto w tej sytuacji otrzyma winnicę? Ci, którzy uznają swą winę, przyjmą Ukrzyżowanego, wydadzą owoc otrzymanej łaski. To Kościół. To każdy z nas, kto w Kościele otwiera swe serce na łaskę zbawienia. Trzeba zdecydowanie odrzucić pokusę, by Kościołem posługiwać się dla własnej korzyści. I jeszcze bardzie czuwać, by otwierać serce na głos Pana.

(rs)