Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

POCZĄTKI RYCERSTWA

W lutym 1917 r. zorganizowano w Rzymie wielką manifestację masońską. Pochód masoński, zdążający do pomnika Giordana Bruna, przeszedł ulicami miasta i zatrzymał się przy placu św. Piotra, powiewając czarną chorągwią z wizerunkiem Michała Anioła pod nogami Lucyfera. Transparenty wychwalały szatana. Obserwował to student teologii – Maksymilian Kolbe. Był głęboko poruszony świętokradztwem masonów i czuł potrzebę obrony Kościoła. Planował założenie stowarzyszenia maryjnego służącego nawracaniu grzeszników – szczególnie masonów – i dążącego do uświęcenia wszystkich chrześcijan. 16 października 1917 r. z inicjatywy św. Maksymiliana powstał ruch maryjny zwany Rycerstwem Niepokalanej (MI). Już za życia św. Maksymiliana biskupi i papieże błogosławili ten „pobożny związek”. Ojciec Święty Pius XII uznał je za „instytucję opatrznościową”.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ DZISIAJ

Rycerze Niepokalanej walczą z „siłami ciemności”, zorganizowanymi przeciwko Kościołowi. Tej walce przewodzi Niepokalana. Obraz umieszczony na Cudownym Medaliku Rycerstwa przedstawia Matkę Bożą stojącą na kuli ziemskiej i miażdżącą stopą głowę węża – szatana. Z rąk Niepokalanej spływają na ziemię promienie łask.
Św. Maksymilian zaplanował trzy stopnie Rycerstwa: MI 1 to uczestnictwo indywidualne w ruchu formalnie niezorganizowanym, MI 2 to grupy zorganizowane, koła np. na szczeblu parafialnym, MI 3 to bezgraniczne poświęcenie się ideałom MI; organizowanie np. domów maryjnych, instytutów, zgromadzeń, ośrodków o nazwie „Niepokalanów”. Wszyscy uczestnicy zaczynają „swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie”, ustawicznie zabiegając o „szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”. Noszą i propagują Cudowny Medalik.
Założyciel Rycerstwa pragnął, aby członkowie MI dotarli do wszystkich środowisk i podjęli działalność w: wychowaniu młodzieży, dziennikarstwie, a także wśród handlowców oraz przedsiębiorców.
Przed trzydziestu dziewięciu laty, w sześćdziesiątą pierwszą rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej, 16 października 1978 r. został wybrany na papieża Polak, kard. Karol Wojtyła. Przyjął imię Jan Paweł II. Podobnie jak św. Maksymilian oddał się całkowicie w niewolę Niepokalanej, co wyraził w swojej dewizie biskupiej: „TOTUS TUUS”.