Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo od redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej”

Zachęcamy do nabycia jubileuszowego numeru „Rycerza Niepokalanej”, w całości poświęconego powstaniu Rycerstwa Niepokalanej. To niezwykły czas spojrzenia na dzieło św. Maksymiliana z pewnej perspektywy, nie tylko czasowej, ale także ideologicznej. Jest nas na świecie ponad 4 miliony tych, którzy formalnie wstąpili w szeregi tego pobożnego ruchu. Czteromilionowa armia to już coś znaczy, jeśli tylko każdy rycerz wypełnia to, do czego się zobowiązał. A zatem do walki dla swej Pani, do walki o zdobycie świata dla Niej. Wtedy taka armia ma sens. Bo po co ją tworzyć skoro nie ma o co i dla kogo walczyć. Św. Maksymilian, pracując i modląc się w Niepokalanowie, przebywając w celi obozu Auschwitz czy w jakimkolwiek innym miejscu, nigdy nie tracił z oczu tego nadrzędnego celu. W obecnym numerze możemy poznać sylwetki założycieli Rycerstwa, pochylić się nad historią domu, w którym 100 lat temu ono powstało, jak również spojrzeć na to, jak dziś funkcjonuje charyzmat rycerski w świecie. Swoimi refleksjami podzielili się z nami: Grzegorz Górny, Bronisław Wildstein, Wincenty Łaszewski, ks. bp Andrzej Dziuba i inni. W każdym numerze znajdziemy błogosławieństwo papieża Franciszka dla wszystkich Czytelników „Rycerza”.

O. Piotr M. Socha OFMConv, Redaktor Naczelny „Rycerza Niepokalanej”

Warunki prenumeraty: Za prenumeratę „Rycerza Niepokalanej” przyjmujemy dobrowolne ofiary, podobnie jak czynił to św. Maksymilian Maria Kolbe. Czytelnicy, których nie stać na opłacenie prenumeraty, a pragną otrzymywać „Rycerza Niepokalanej”, powinni powiadomić nas o tym listownie pod koniec każdego roku. Telefon: Polska: 46 864 22 08, Zagranica: +48 46 864 21 38, e-mail: redakcja@rycerzniepokalnej.pl www.rycerzniepokalnej.pl zakładka: PRENUMERATA
JAK ZOSTAĆ RYCERZEM NIEPOKALANEJ?
Skierować pisemną prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej, skąd zostaną przesłane materiały informacyjne i deklaracja. Prezesem narodowym jest franciszkanin o. Stanisław Piętka. Centrum Narodowe Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów 96-515 Teresin k. Sochaczewa, tel. (46) 864 22 39 www.niepokalanow/pl.osrodek-narodowy-mi Ośrodek Formacyjny MI – Niepokalanów – Lasek tel. /fax (46) 861 38 59, www.lasek.niepokalanow.pl
WARUNKI PRZYNALEŻENIA DO MI:
1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ JAKO NARZĘDZIE W JEJ MACIERZYŃSKICH RĘKACH.
2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK
3. WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI MI W NIEPOKALANOWIE LUB W MIEJSCU, GDZIE MI JEST KANONICZNIE ZAŁOŻONA.