Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

LOGIKA BOŻEJ MIŁOŚCI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Miłość Boga sprawiła, że zesłał On na ziemię swojego jedynego Syna, co z perspektywy ziemskiej logiki mogłoby wydawać się nieroztropne. Zaryzykował swoim Synem. Dał
jako stawkę tego ryzyka nie tylko życie swojego Syna, ale także własne ojcowskie cierpienie. Ale zaryzykował w imię tej nieskończonej ufności, jaką ma do człowieka. Logika Bożej miłości stanowi wielkie wyzwanie dla świata, który tak często jest wiarołomny i który ucieka się do przemocy zwłaszcza wobec słabszych i bezbronnych. (…) Obecnie w przestrzeni publicznej toczy się szczególne zmaganie
o życie nienarodzonych, naznaczonych chorobą dzieci. Logika tego świata podpowiada aborcję, za czym kryje się nic innego, jak zbrodnie, jakie na niewinnych osobach wykonywano w czasie II wojny światowej. Kilkadziesiąt lat temu odbywało się to na rampach kolejowych. Dzisiaj w laboratoriach. Ale logika jest ta sama i  stawka jest podobna, gdy chodzi o życie naszych braci, i gdy chodzi o kształt naszego człowieczeństwa i cywilizacji (…). Logika miłości zachęca, by te dzieci przyjąć i otoczyć jeszcze większą troską i miłością.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu, rozpoczynającej II Małopolski Marsz „Rodzinie i życiu – tak!”, 8 X 2017 r.