Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BROŃCIE KRZYŻA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan Jezus w Wieczerniku przygotowywał się do początku swojej męki. Właśnie wtedy wygłosił mowę i modlitwę arcykapłańską, która była niejako Jego pożegnaniem. Mówił, że idzie do Ojca szczególną drogą – drogą cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania. Wszystko to stanowi tajemnicę Jego paschy, czyli przejścia z tego świata do Ojca. Jezus wiedział, że tak się musi stać, aby Bóg zesłał na Apostołów Ducha Świętego – Ducha mocy i prawdy. Stało się to wtedy, gdy Apostołowie razem z Maryją trwali na modlitwie w Wieczerniku. Duch Święty całkowicie przemienia ich serca. Dotąd zalęknieni, bojący się o własne życie, nierozumiejący po co to wszystko się stało. Naraz dzięki Duchowi Świętemu rozumieją, a ich serca są przeniknięte męstwem i odwagą. (…) Brońcie krzyża najpierw w waszych sercach, a potem wszędzie tam, gdzie one są. Na przekór światu, który chce usuwać krzyże, zwłaszcza z przestrzeni publicznej Europy, świata, a także Polski. Trzeba stać na straży krzyża, bo on daje nadzieję, że ci wszyscy, którzy z krzyżem Pana Naszego Jezusa Chrystusa łączą swój los, będą stawali się dobrymi ludźmi, dzięki którym świat będzie zmieniał się na lepsze.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. i sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach, 16 X 2017 r.