Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podejmowanie odpowiedzialności za świat

KS. BP DAMIAN MUSKUS OFM BISKUP POMOCNICZY KRAKOWSKI

Wezwanie Maryi do modlitwy, pokuty i nawrócenia brzmi dziś z nową siłą, bo światem wstrząsają kolejne konflikty, nasilają się prześladowania i przemoc, a koncepcja życia, jakby Boga nie było, sprowadza na ludzi rozpacz, samotność i zobojętnienie. Sto lat po objawieniach Matki Bożej w Fatimie na nowo powinna obudzić się nasza chrześcijańska odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. Choć silna może być pokusa zamknięcia się w bezpiecznych ramach wspólnoty parafialnej, grupy modlitewnej, rodziny czy przyjaciół, z którymi razem idziemy po drogach wiary, jednak nie wolno nam zapomnieć o tym, że jako uczniowie Jezusa wezwani zostaliśmy do współpracy w zbawieniu świata. Jest to zadanie wykraczające poza nasze granice, sięgające peryferii geograficznych i mentalnych, również tam, gdzie ukryte są nasze uprzedzenia, złe przyzwyczajenia i lęki. Przekraczanie tych granic i odważne podejmowanie odpowiedzialności za świat – oto misja i powinność chrześcijan, którzy wzięli sobie do serca wołanie Maryi o modlitwę, nawrócenie i pokutę. Chrześcijanie wezwani są do tego, by stawiać Boga w centrum swoich spraw i codziennie modlić się za świat, któremu wydaje się, że nie potrzebuje ani modlitwy, ani Boga, ani Ewangelii. Naszą misją jest modlitwa za prześladowanych z powodu wiary, rasy, innej kultury, ale także za tych, którzy są ich prześladowcami.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach z okazji uroczystości wieńczących obchody 100. rocznicy objawień, 15 X 2017 r.