Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus uczy: „Jeden jest bowiem Ojciec wasz, Ten w niebie… jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście… jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23,8–10). Te słowa Chrystusa odnoszą się do wszystkich uczniów Chrystusa, a nawet – do wszystkich ludzi, bo jesteśmy braćmi, Bóg jest naszym Stwórcą i Ojcem. Te prawdy odnoszą się w szczególny sposób do małżeństwa i rodziny. Małżonków łączy uczucie miłości, które jest silną więzią, ale bywa kruche. Szczególnie zmienna jest więź oparta na popędach ciała. Małżonków łączy przysięga, którą złożyli dobrowolnie, udzielając sobie Sakramentu Małżeństwa. Ten sakrament jest stałą obecnością Chrystusa. Małżonkowie- rodzice są związani dzięki dzieciom. Temu samemu dziecku dają życie, wspólnie przeżywają narodzenie dziecka, troszczą się o warunki materialne i duchowe dla wzrostu dziecka. Tworzą atmosferę, także religijną, by dzieci mogły się nieustannie rozwijać. Pan Jezus mówi: „Największy z was
niech będzie waszym sługą” (Mt 23,11). A my słyszymy: „Nie będę służącą mego męża”. „Nie będę służącym w rodzinie, w której teściowa o wszystkim decyduje”. Co znaczy być sługą według nauki i wzoru Jezusa Chrystusa? Chrystus przyszedł nie po to, by Mu służono, ale żeby służyć (por. Mt 20,28). Zbawiciel daje nam przykład miłości wiernej, cierpliwej, ofiarnej, pomagającej członkom rodziny wypełnić ich powołanie. Taka miłość łączy się z pokorą, z gotowością do przebaczenia, przyznania się do własnej winy. Do takiej miłości nie jest zdolny człowiek wypełniony pychą. Powołanie małżeńskie i rodzicielskie jest drogą i miejscem realizacji wezwania do świętości i do zbawienia wiecznego. Źródłem i wzorem świętości jest sam Bóg w Trójcy Jedyny: „Zaprawdę święty jesteś Boże, Źródło wszelkiej świętości” – mówi kapłan w czasie Eucharystii przed Przeistoczeniem (II modlitwa eucharystyczna). Świętość, życie Boże w nas, jest darem Bożym, ale i zadaniem dla każdego z nas, darem, którym trzeba się dzielić i o nim świadczyć, szczególnie w rodzinie. „Zawsze mówiliśmy o przebywaniu Boga w sercu osoby, która żyje Jego łaską… Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 314).
Propozycja refleksji
Wzorem dla realizowania świętości jest Maryja i święci, których wspominamy w Uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy starali się pamiętać o tym (np. w dniu imienin).