Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (46)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,42.44). O śmierci słyszymy codziennie: o wypadkach drogowych, o zamachach, o katastrofach, tajfunach i powodziach. Wiele razy jesteśmy poruszeni wiadomością, że ktoś spośród znajomych zmarł nagle, w młodym wieku. Myślimy wiele o śmierci, gdy nas i naszych bliskich dotyka ciężka choroba. Prosimy różnych ludzi o modlitwę, szukamy pomocy u lekarzy. Niekiedy prosimy o pośrednictwo w dotarciu do szpitala, kliniki, konkretnego lekarza, mając nadzieję na skuteczną pomoc. Gdy jesteśmy zdrowi, młodzi, gdy nikt z bliskich nie choruje, zazwyczaj mało myślimy o przemijaniu, śmierci, wieczności. Wzruszające jest, gdy młodzi ludzie pomagają chorym, niepełnosprawnym, ciężko chorym i umierającym. Niekiedy otwarcie mówimy o swojej śmierci, z motywów wiary rozmawiamy o przygotowaniu do odejścia, o spowiedzi, Namaszczeniu Chorych, o Wiatyku, Komunii świętej „na drogę” do życia wiecznego. Niektórzy nie chcą wspominać nawet ciężko chorym w rodzinie o śmierci, sakramentach, bo – jak się czasem twierdzi – mogą przeżyć załamanie. Rozmowie o śmierci, o wieczności winna towarzyszyć modlitwa w intencji chorego oraz razem z nim. Dziś ludzie umierają zazwyczaj w szpitalu, otoczeni aparaturą medyczną. Nie ma już, albo rzadko, głośnej modlitwy najbliższych i zapalonej gromnicy. Bardzo ważne jest wsłuchanie się w słowo Boże. Pan Jezus mówi: „Przyjdę powtórnie i zabiorę was tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). „Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, żebyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei” (1 Tes 4,13). Św. Paweł kończy fragment Listu o zmartwychwstaniu zdaniem: „Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami” (1 Tes 4,18). Odwiedzanie grobów, modlitwa za zmarłych, rozważanie Męki Pańskiej, czytanie Pisma Świętego, na przykład o dziesięciu pannach, pomaga nam i bliźnim być gotowymi na przejście do wieczności. „Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny” (Mt 25,13). „Eucharystia jest sakramentem Nowego Przymierza, w którym dokonuje się odkupieńcze działanie Chrystusa” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 318).
Propozycja refleksji
Codziennie w rodzinie módlmy się za zmarłych.