Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Mdr 6,12–16; 1 Tes 4,13–18; Mt 25,1–13

PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
ROZWAŻANIE
Panny oczekujące na przyjście oblubieńca – to metafora ludzkiego życia. Dysponujemy różnymi dobrami. Przebywamy w gronie różnych osób. A mimo to wciąż na coś więcej czekamy. Przede wszystkim jednak czekamy na kogoś. Tak już jesteśmy ukształtowani, że sami sobie nie wystarczamy. Do pełni naszego bycia (do zbudowania pełni własnego człowieczeństwa, do osiągnięcia pełni szczęścia) potrzebujemy jeszcze KOGOŚ. Potrzebujemy człowieka, potrzebujemy jeszcze bardziej Boga. Niestety może się zdarzyć, że zarówno to pierwsze jak i to drugie pragnienie może zostać przez nas ograniczone, może wręcz zaniknąć. Jezus przypomina, że spełnieniem życia naszego jest spotkanie z Nim, który jest Oblubieńcem, Panem. A przygotowaniem do tego spotkania jest postawa oczekiwania. Pragnienie, które sprawi, że u kresu życia rozpoznamy Pana. Dramat zaczyna się wówczas, gdy to pragnienie utracimy. Mądrość polega na tym, że zachowujemy to pragnienie do końca.

(rs)