Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO JANA TYRANOWSKIEGO

Boże, Ty wybrałeś Jana Tyranowskiego, aby wśród swoich świeckich współbraci stał się apostołem Różańca świętego i wskazywał im tajemnice naszego zbawienia; prosimy Cię, otocz chwałą Twojego sługę, a nam pozwól go naśladować w dawaniu świadectwa o Tobie.
Pokornie błagam Cię, Boże, udziel mi za wstawiennictwem sługi Twego Jana Tyranowskiego, tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę. Amen.
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O łaskach otrzymanych za przyczyną Sługi Bożego Jana Tyranowskiego prosimy powiadomić Parafię św. Stanisława Kostki w Krakowie.
Parafia św. Stanisława Kostki
ul. Konfederacka 6
30-306 Kraków tel. 12 269 16 18
e-mail: debniki@sdb.krakow.pl