Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1,7–8). Prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu w rzece Jordan. Wielu przyjmowało ten znak pokory i nawrócenia, „wyznając przy tym swoje grzechy” (Mk 1,5). Wiele razy, szczególnie w Adwencie, wracamy do słów Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją… Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mk 1,2–3). Zadanie, które Jan Chrzciciel otrzymał od Boga, jest naszym powołaniem. Jest to powołanie każdego z nas z osobna, ale także wspólnot, które tworzymy, w tym – wspólnoty małżeńskiej i zakonnej. W małżeństwie i rodzinie każdy indywidualnie prostuje ścieżki swego życia i przyjmuje Zbawiciela, który przychodzi. Ale w rodzinie dokonuje się wspólnotowe przygotowanie na przyjęcie Pana. Słowem, przykładem, upomnieniem, modlitwą, pokutą jedni dla drugich są Janem Chrzcicielem, przygotowującym drogę dla przychodzącego nieustannie Chrystusa, Baranka Bożego. To przygotowanie siebie i rodziny dokonuje się w pokorze, ale i w mocy Ducha Świętego. Pan przyjdzie na końcu świata, w chwili naszej śmierci i nieustannie przychodzi: „Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3,9). Izajaszowe słowa są pełne mocy i nadziei: „Podnieś mocno twój głos… nie bój się… oto Pan, Bóg przychodzi z mocą… Pan… pasterz gromadzi… jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” (Iz 40,9–11). Psalmista podpowiada, w jaki sposób wypełnić Jezusowe zadanie: „Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg” (Ps 85,9). „Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej strony… aż do ostatniej strony, gdzie… pojawiają się zaślubiny Oblubienicy i Baranka” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 8).
Propozycja refleksji
Jak możemy pomóc członkom rodzin, by poddali się – szczególnie w Adwencie – Duchowi Świętemu i byli posłuszni temu, co mówi Bóg?