Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11; 2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Fot. Z. Kiresztura

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
ROZWAŻANIE
Słuchamy dzisiejszych fragmentów biblijnych i oto padają słowa: „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa…”. I zaraz następuje cytat z proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją”. Znów jesteśmy u początku. Adwent przenosi nas ku początkom, a początkiem jest zawsze działanie Boga, które zmierza ku zbawieniu człowieka. Mamy świadomość licznych spraw, które trzeba wciąż rozwiązywać. Nieraz się to udaje, nieraz nie znajdujemy żadnego wyjścia. Duch Święty tym mocniej dziś przypomina, że dobry początek może być tylko jeden – jest nim czyn Boga ofiarowany człowiekowi. Zbawienie rodzi się z myśli Boga. I każde rozwiązanie trudnych sytuacji rodzi się z myśli Boga. I każdy dobry, owocny czyn człowieka rodzi się z czynu Boga. Jeśli o tym zapomnimy, wchodzimy w świat pozorów: tak powstają pozory skutecznej pomocy, pozory dobrych rozwiązań, pozorne sukcesy i pozorne autorytety. Niestety, nie zawsze jest to widoczne już dziś. Dlatego tym bardziej przyjmijmy dzisiejsze pouczenie: niech u początku wszystkiego, co czynimy, będzie On, nasz Pan, Jego łaska. Jego błogosławieństwo.

(rs)