Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W czasie Zwiastowania anioł Gabriel oznajmił Maryi, dziewicy z Nazaretu, że będzie matką Syna Bożego, Zbawiciela świata: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą… Poczniesz i porodzisz Syna… Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,28–33), „Jakże się to stanie?” – pyta Maryja. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,34–35). Gdy Maryja zrozumiała, czego od Niej wymaga Bóg, odpowiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Maryja uczy nas wsłuchiwania się w Boże wezwania, uczy pokornego posłuszeństwa woli Bożej i wypełniania tego, do czego powołuje nas Bóg. W Kanie Galilejskiej powiedziała sługom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). W Adwencie wspominaliśmy oczekiwanie na Mesjasza w Starym Testamencie. Wspominając przyjście Zbawiciela przed dwoma tysiącami lat, przyjmowaliśmy naukę Chrystusa o Jego przyjściu na końcu świata. „Adwent” znaczy „przyjście”. Chrystus wciąż przychodzi; trzeba rozpoznać Jego głos, Jego działanie, Jego przyjście – i przyjąć Go. Od początku Adwentu Pan Jezus wzywa: „Czuwajcie, bądźcie gotowi”. Przez całe życie trzeba czuwać, by przyjąć Chrystusa, który przychodzi i usłyszeć słowa, które do nas kieruje. W rodzinie każdy z członków pomaga najbliższym przyjąć Zbawiciela i usłyszeć Jego słowo pociechy, upomnienia i słowo, które wzywa. We wspólnocie rodzinnej szczególnie czuwają rodzice nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, nad tym, jak korzystają z telewizji i Internetu. Konieczne jest czuwanie, by szatan nie opanował naszych serc i umysłów. Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem Bożym dla rodziny i wielką szansą, by umocnić miłość, przebaczyć sobie, prosić o cierpliwość i duchowe wsparcie. Ważne jest, by zwyczaje związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem nie były tylko zewnętrznym zwyczajem, ale były przeżyte głęboko przed Bogiem i własnym sumieniem: dzielenie się opłatkiem, Pasterka, kolędy… „W miłości milczenie jest często bardziej wymowne niż słowa. Jest spotkaniem z… «ty», które odzwierciedla Boską miłość” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 12).
Propozycja refleksji
Propozycja postanowienia Uczynimy wszystko, by Wigilia, Boże Narodzenie, atmosfera tych Świąt zaowocowały odnową miłości w rodzinie.