Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

AKTUALNOŚĆ DZIEDZICTWA PRYMASA II RP

„PRZYSPORZYŁ CHWAŁY KOŚCIOŁOWI I ROZGŁOSU POLSCE”

W LIŚCIE DO KAPŁANÓW I WIERNYCH Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN KS. KARD. AUGUSTA HLONDA, ÓWCZESNY PRYMAS POLSKI JÓZEF KARD. GLEMP ZŁOŻYŁ BARDZO WYMOWNE ŚWIADECTWO O SWOIM „WIELKIM POPRZEDNIKU NA PRYMASOWSKIEJ STOLICY, [KTÓRY] BEZ RESZTY ODDAŁ SIĘ SPRAWIE BUDOWANIA KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO W DUSZACH WIERNYCH KATOLICKIEJ POLSKI”.

Modlitwa kard. A. Hlonda uwieczniona
na historycznej fotografii…

W SŁUŻBIE BOGA I OJCZYZNY

Kardynał Hlond znany całemu światu katolickiemu z różnych oficjalnych wystąpień, zwłaszcza jako trzykrotny legat papieży Piusa XI i Piusa XII na Kongresie Eucharystycznym i Chrystusa Króla, opiekun polskiego wychodźstwa, założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, inicjator Akcji Katolickiej w Polsce w okresie międzywojennym, nieustraszony obrońca i rzecznik Narodu polskiego w czasie II wojny światowej, i wreszcie już po wojnie restaurator Kościoła tak straszliwie doświadczonego przez

Fot. Arch. Red. „Miłujcie się!
…i w dziele sztuki. Fragment spiżowego pomnika Prymasa. Bazylika Archikatedralna pw. śś. Ap Piotra i Pawła w Poznaniu, 1964.

okupanta oraz twórca organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, wielki czciciel Bogurodzicy Dziewicy, której oddał w opiekę Naród polski 8 września 1946 r., a na łożu śmierci wieścił Jej ostateczne zwycięstwo w naszej Ojczyźnie, dobrze zasłużył się sprawie Bożej i narodowej, wszedłszy w dzieje naszego Kościoła i Polski z aureolą chwały i poręczonym prawem do wdzięczności pokoleń. Charakterystyczny rozmach apostolskich inicjatyw i dzieł Wielkiego Prymasa Polski w okresie międzywojennym i po wojnie, mających jedynie na celu dobro Kościoła, Narodu i dusz nieśmiertelnych, znalazł także swoisty wyraz w jego najróżniejszych enuncjacjach [wypowiedziach], jak listy pasterskie, przemówienia orędzia, odezwy i inne pisma – ważnych i zasadniczych dla tych spraw i zagadnień, które nurtują duszę Polaka i katolika, także w obecnej chwili.

Józef kard. Glemp, Prymas Polski, Gniezno, 10 października 1981 i Warszawa, 19 lutego 1988