Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZASY SALEZJAŃSKIE (1893 – 1922)

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI

Ks. Michał Rua, przełożony generalny salezjanów po św. Janie Bosko, dziś błogosławiony

W wieku 12 lat August, wraz ze starszym bratem Ignacym, wyjechał do gimnazjum salezjańskiego pod Turynem, a w cztery lata później wstąpił w szeregi duchowych synów św. Jana Bosko. Jako kleryk-seminarzysta studiował na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując w 1900 r. doktorat na wydziale filozoficznym. W tym samym roku został wysłany przez przełożonych zakonnych do organizującego się, pierwszego zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu, w którym był nauczycielem i wychowawcą. Równocześnie pomagał w redagowaniu polskiej wersji „Wiadomości Salezjańskich” i broszur religijnych, a także przygotowywał się do stanu kapłańskiego, ucząc się teologii i zdając egzaminy w krakowskiej
Strona tytułowa polskiej edycji „Wiadomości Salezjańskich”, 1897, nr 1.

kurii biskupiej. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1905 r. z rąk ks. bp. Anatola Nowaka w kościele Sióstr Wizytek. Mszę św. prymicyjną odprawił w Oświęcimiu, dokąd przyjechali rodzice i krewni. Przez kolejne dwa lata uzupełniał swoje studia z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i we Lwowie oraz był kapelanem w schronisku dla młodzieży im. księcia A. Lubomirskiego w Krakowie. Przez następne dwa lata kierował nową placówką salezjańską w Przemyślu na Zasaniu.
W STOLICY AUSTRII
Od 1909 r., przez kolejne 13 lat pracował w Wiedniu jako dyrektor salezjańskiego zakładu wychowawczego, pełniąc m.in. niezmiernie odpowiedzialną funkcję inspektora (prowincjała), po erygowaniu 1 grudnia 1919 r. nowej, rozległej prowincji austriacko-niemiecko-węgierskiej z siedzibą w Wiedniu. Działał także wśród licznej tamtejszej Polonii. Tu także poznał i zaprzyjaźnił się z Achille Rattim, przyszłym papieżem Piusem XI.