Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

DZIECIŃSTWO I WCZESNA MŁODOŚĆ (1881–1893)

DOM RODZINNY

August Józef Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. w małej wiosce Brzęczkowice koło Mysłowic (dziś ich dzielnica) na polskim Górnym Śląsku, należącym od 100 lat do Prus. Pochodził z wielodzietnej rodziny pracownika kolejowego. Rodzice – Jan i Maria wychowywali swoich dwanaścioro dzieci w bogobojnej i pracowitej atmosferze ubogiego domu. Potrafili im wpoić takie zalety jak: dokładność, punktualność, sumienność, uczciwość, a nade wszystko pobożność i umiłowanie Ojczyzny. Czworo z rodzeństwa wstąpiło w szeregi Towarzystwa Salezjańskiego: Ignacy (późniejszy misjonarz), August i kolejno Antoni (późniejszy kompozytor głównie muzyki kościelnej i organizator szkoły organistowskiej w Przemyślu) oraz Klemens.

Fot. Zbiory ks. Stanisława Kosińskiego SDB

Inskrypcja na grobie rodziców na Cmentarzu Mysłowickim informuje: „Jan Hlond i Maria z Imielów Hlondowa. Małżonkowie religijni i cnotliwi, wychowali swe dzieci dla Boga i Polski. Zgromadzeniu Salezjańskiemu dali czterech synów. Śląskowi pierwszego Biskupa, Polsce Prymasa, Kościołowi Kardynała”. Imię ks. Bosko znane było na Śląsku dzięki książkom, prasie katolickiej i sporej rzeszy członków Związku Pomocników Salezjańskich, utrzymujących żywe kontakty z ks. Bosko, a potem jego następcą, ks. Michałem Rua. Sławą w kraju okryło się kapłaństwo zwłaszcza ks. Augusta z rodu książąt Czartoryskich, jednego z pierwszych polskich salezjanów. Zmarły młodo w opinii świętości, książę był fundatorem zakładu salezjańskiego dla polskich chłopców w Lombriasco k. Turynu. W roku przybycia Ignacego i Augusta do Włoch, do salezjańskiej wspólnoty w Turynie zgłosiło się ok. setki młodych ludzi ze wszystkich trzech zaborów na ziemiach polskich, z tego połowę stanowili Ślązacy.