Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (5)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W okresie Bożego Narodzenia oddajemy cześć Świętej Rodzinie z Nazaretu. Przeżywając na modlitwie, śpiewając kolędy, umacniając miłość ku bliźniemu, przyczyniamy się do łagodzenia napięć, konfliktów w rodzinie. Tylu małżonków, rodzin ożywia miłość do współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów – przy stole wigilijnym, w czasie Pasterki, pochylając się nad Dziecięciem Jezus, złożonym w żłóbku. Czas Bożego Narodzenia kończy się w święto Chrztu Pana Jezusa, choć wielu śpiewa kolędy do święta Matki Bożej Gromnicznej. Jan Chrzciciel przygotowywał naród wybrany na przyjście Chrystusa. Wzywał do nawrócenia i udzielał znaku pokuty w Jordanie, chrzcił tych, którzy wyznawali swoje grzechy, słysząc wezwanie, aby przygotowali drogę dla Pana. O chrzest Janowy prosił Pan Jezus. Św. Jan Chrzciciel zgodził się wypełnić prośbę Pana Jezusa. W czasie chrztu Bóg objawił tajemnicę swego Bóstwa. Ojciec objawił, kim jest Chrystus: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Duch Święty „jak gołębica” zstąpił na przyjmującego chrzest Chrystusa (por. Mk 1,10). Czas Adwentu, czas Bożego Narodzenia jest wielką szansą dla małżeństw i rodzin, aby odnowili łaskę sakramentu małżeństwa, przysięgę złożoną przed ołtarzem oraz jedność małżeńską i rodzinną, która wciąż wymaga oczyszczenia i umocnienia. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie pomaga nam przeżyć własny, sakramentalny
chrzest, który polecił udzielać Zbawiciel Zmartwychwstały, odchodząc do Ojca. Wspominając chrzest, swój, współmałżonka, dzieci, dziękujemy za dar dziecięctwa Bożego, za to, że jesteśmy braćmi, siostrami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego, cząstką Kościoła, a rodzina jest Domowym Kościołem. Chrzest Pana Jezusa przypomina rodzicom, aby nie odkładali zbytnio chrztu swego dziecka, pomaga też przeżywać swoją odpowiedzialność za niewierzącego, czy nieochrzczonego małżonka. „W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 73).
Propozycja refleksji
W dniu Chrztu Pańskiego przypomnieć sobie i bliskiej osobie datę Chrztu świętego
(lub postanowić, że postaramy się poznać tę datę i o niej pamiętać).