Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIEUSTANNE PRZEMIJANIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podczas dziękczynnej Eucharystii na zakończenie Roku Pańskiego 2017 zastanawiamy się nad czasem przeszłym, który już minął i czasem przyszłym, jaki nas – być może – oczekuje. Nasze słowo „czas” Biblia grecka tłumaczy przez dwa słowa: „chronos” i „kairos”. Każde z tych słów posiada inne znaczenie. Chronos to ciąg umykających chwil, to nieustanne przemijanie. Trafnie opisują go słowa Apostoła Pawła: „przemija postać tego świata”. „Wszystko ma swój czas (chronos), i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Ten „czas zegarowy” przemija nie oglądając się na człowieka. Ale w Piśmie Świętym – oprócz wzmianek o czasie chronologicznym – jest też obecne pojęcie innego rodzaju czasu zwanego po grecku „kairos”. To słowo oznacza „właściwy moment”, „chwila łaski”. To zwrotny moment życiowy, w którym człowiek jest zmuszony do podjęcia rozstrzygającej decyzji, która radykalnie odwraca dotychczasowy bieg zdarzeń. W Nowym Testamencie pierwszy „kairos” to chwila przyjścia Chrystusa na ziemię, drugi „kairos” to moment, kiedy Zbawiciel przyjdzie ponownie na sąd. Między tymi dwoma „czasami” rozgrywa się „kairos” Kościoła.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Poznańskiej, 31 XII 2017 r.