Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem” (J 1,35–37). Tak wspomina św. Jan Apostoł swoje powołanie. Czytamy też: „tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej” (J 1,39). Głęboko zapadło w pamięci św. Jana Apostoła to wydarzenie. Zapamiętał nawet godzinę powołania: „około godziny dziesiątej”, czyli czwartej po południu. Ewangelista wspomina inny szczegół. Jednym z dwóch powołanych był Andrzej, który powiedział swemu bratu Szymonowi: „Znaleźliśmy Mesjasza… I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,41–42). W Pierwszej Księdze Samuela znajdujemy opis powołania: „Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza” (1 Sm 3,3). Samuel kilkakrotnie usłyszał swoje imię. Sądził, że wzywa go kapłan Heli. Kapłan pouczył Samuela, że wzywa go Bóg i że trzeba Bogu odpowiedzieć: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9). Warto też przytoczyć i rozważyć kolejne zdanie: „Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię” (1 Sm 3,19). Biblijne opisy powołania odnosimy zazwyczaj do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego. Niekiedy mówimy o powołaniu nauczyciela czy lekarza. Powoli wzrasta świadomość, że życie małżeńskie, rodzicielstwo – jest powołaniem, czyli Bożym wezwaniem, Bożym planem, który człowiek rozpoznaje, przyjmuje i realizuje. Ważne jest, by młody człowiek często pytał – jak ewangeliczny młodzieniec – „co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Modlitwa, spowiedź, Eucharystia, szukanie rady u rodziców, kapłana – pomagają rozeznać i przyjąć powołanie, także powołanie do życia rodzinnego. Boże wezwania rozpoznajemy na każdym etapie życia. Gdy przychodzi trudny czas, tym bardziej musimy prosić Boga o pomoc, by wśród konfliktów, cierpienia, nie zwątpić. Warto w tym kontekście wspomnieć słowa św. Pawła: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego… i że już nie należycie do samych siebie” (1 Kor 6,19). „Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 201).
Propozycja refleksji
W rocznicę ślubu warto odnowić przysięgę małżeńską i wspólnie przeżyć swoje powołanie małżonka. Trzeba też zapytać siebie, jak pomagamy odkryć powołanie dzieciom.