Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ABYŚCIE UWIERZYLI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Stworzony przez Boga świat mówi o Bogu. Trzeba to odczytać i trzeba z tego wyciągnąć właściwe konsekwencje. Oto przesłanie dzisiejszego dnia, oto wołanie radosne, najpierw Kościoła, że Pan się objawił swojemu ludowi. Pan się objawił wszystkim ludziom – i poganom i Żydom, i od nich wszystkich oczekuje, aby usłyszawszy głos (…), poszli na spotkanie Boga, który już jest i który się już objawił, i który
chce spotkać się z tymi wszystkimi, których do istnienia powołał.
Według Niego, czas Kościoła to kolejne wieki głoszenia światu
ciągle tej samej prawdy, że narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Trzeba zatem, abyście w to uwierzyli. Tę prawdę przyjęli i według niej stosowali wasz sposób myślenia i postępowania. To z niezmierną mocą z pokolenia na pokolenie głosi Kościół. Ale są także te siły w świecie, które były, są i zapewne będą czyniły wszystko, abyśmy pozostawali w krainie mroków. Abyśmy tak, jak owa Jerozolima z Herodem, pozostali głusi na obecność Boga pośród nas. (…) Wszyscy w jakiejś mierze nakładając na głowy korony chcemy iść razem z owymi mędrcami ze Wschodu, by upaść przed Dzieciątkiem i złożyć Mu pokłon i uznać w Nim Boga – i tym przesłaniem naznaczać chrześcijańską codzienność.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Objawienia Pańskiego, Kraków, 6 I 2018 r.