Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOTRZYMAĆ OBIETNIC

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Wyrażam radość z przyspieszenia toku prac nad inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”, dotyczącą ochrony w fazie prenatalnej dzieci chorych i niepełnosprawnych. Nie jest to całość projektu „Zatrzymaj aborcję”, dlatego że całość dotyczy w ogóle zakazu zabijania dzieci w fazie prenatalnej, ale jest to jakiś krok do przodu. Projekt cieszył się wielką popularnością i zebrał 830 tys. podpisów, czyli tyle, ile do tej pory nie zebrał żaden z podobnych projektów. Liczę na to, że parlamentarzyści, odwołując się do własnego sumienia, postarają się o to, aby najpierw dotrzymać obietnic, które zostały złożone, a następnie, żeby uszanować prawo do życia każdego człowieka. Skoro tak wiele mówi się o prawach człowieka, dobrze byłoby, żeby to prawo zostało zachowane także w odniesieniu do dziecka najsłabszego, czyli takiego, które nie może się bronić. Wzywam też wszystkich do modlitwy w tej intencji, ażeby duch dobrych praw inspirował wszystkich, którzy podejmują decyzje w tej ważnej dziedzinie.

Fragment wypowiedzi, 10 I 2018 r.