Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MIEJCIE ODWAGĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Znajdujemy się w Sali Okna Papieskiego Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Patrzymy na to szczególne okno, które stało się częścią historii, nie tylko dla Krakowa, ale dla całego świata młodych. W 1979 roku, kiedy Karol Wojtyła był tu po raz pierwszy jako papież, zaczęła się historia jego szczególnych rozmów i dialogów z młodymi. Młodzi się zmieniali, przychodziły nowe pokolenia, ale Jan Paweł II ciągle chciał z nimi być. (…) Kiedy Jan Paweł II wraz z wiekiem tracił siły witalne, wciąż wzywał do tego, by stawiać sobie wymagania, nie bać się wyzwań i dążyć do świętości. Tego też życzę stypendystom – by nie zabrakło wam odwagi w podążaniu za Chrystusem i otwieraniu swoich serc na Niego. Stawiajcie sobie wspaniałe ideały, bądźcie konsekwentni w ich realizacji i wymagajcie od siebie. Bo kiedy człowiek od siebie wymaga, potrafi być dla innych wzorem i autorytetem. Stawajcie się autorytetami, to znaczy
ludźmi, którzy mają odwagę myśleć samodzielnie, nie poddając się bezrefleksyjnej masie uwodzących i kłamliwych haseł. Mieć odwagę zabierać głos i tym samym pociągać za sobą innych.

Fragment przemówienia podczas spotkania opłatkowego ze stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Kraków, 20 I 2018 r.