Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODWRÓCIĆ SIĘ OD GRZECHU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nawrócić się to radykalnie zmienić dotychczasowy kierunek swojego życia. Wrócić do Słońca, wrócić do Boga, który obdarzył nas istnieniem; powrót do Źródła. Ta zmiana dokonuje się pod wpływem gruntownej przemiany myślenia i działania mieszkańca tratwy, jaką jest Ziemia. Nawrócić się, to znaczy przemyśleć, poddać rewizji życie indywidualne i społeczne. Pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem. W osądach nie kierować się rozpowszechnionymi opiniami. Nawrócić się, znaczy nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować tak jak wszyscy, nie usprawiedliwiać własnych dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo. Nie opierać się na osądzie wielu, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia. „Nawrócić się”, znaczy uwolnić się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić się z tym, że potrzebujemy innych i Innego, czyli Boga. Po czym poznajemy, że rzeczywiście się nawróciliśmy? Właśnie po tym, że znajdując się w podobnych okolicznościach, nie popełniamy tych samych grzechów. (…) Odwrócenie się od grzechu to pierwszy etap nawrócenia, ale Jezus domaga się również drugiego kroku: „wierzcie w Ewangelię”.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Wągrowiec, kościół Wniebowzięcia NMP, 21 I 2018 r.