Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PODSTAWĄ PRAWA MIŁOŚĆ DO BOGA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Przyjście Jezusa na świat uczy nas na czym powinno być budowane prawo. Chrystus pokazuje, że ponad wszystkim jest miłość do Boga i drugiego człowieka. Zostawił nam właśnie te przykazania, które dla nas chrześcijan są najważniejszym punktem odniesienia. Dla wszystkiego, co czynimy, jak postrzegamy świat i jak chcemy w nim znajdować właściwe dla siebie miejsce i służyć innym. Dzięki swojemu wykształceniu i pracy przedstawiciele prawa zajmują bardzo istotne miejsce w służbie społeczeństwu, narodowi i Polsce. (…) Rok kalendarzowy, który się zaczął, jest niezwykle ważny z uwagi na obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okres zaborów to były bardzo ciężkie dla Polaków czasy – zniewalania, łamania sumień i prawa oraz wynaradawiania naszego społeczeństwa. Narodowi polskiemu udało się jednak wywalczyć wolność dzięki wierności chrześcijańskiej wierze i ogromnej miłości do Ojczyzny. Ostaliśmy się jako naród właśnie dlatego, że trwaliśmy przy chrześcijańskich wartościach i umiłowaniu Boga i bliźniego, które przekładało się również na umiłowanie katolickiej wiary i Ojczyzny.

Fragment przemówienia do prawników podczas spotkania opłatkowego, 28 I 2018 r.