Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Na początku Wielkiego Postu, w I niedzielę, Ewangelia przypomina czterdziestodniowy post Pana Jezusa. „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali” (Mk 1,12–13). W czasie kuszenia Pan Jezus rzekł do szatana: „Idź precz, szatanie” (Mt 4,10). Przypomniał: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Św. Marek przypomniał słowa Pana Jezusa wypowiedziane po poście na pustyni, na początku publicznej działalności: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). W atmosferę Wielkiego Postu wprowadza nas Środa Popielcowa z przejmującym obrzędem posypania głów popiołem. Temu obrzędowi towarzyszą słowa: „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (te słowa wypowiada kapłan w czasie pogrzebu, kładąc na trumnie grudkę ziemi). W Środę Popielcową przypominane są słowa Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Warto na początku Wielkiego Postu porozmawiać w rodzinie, w jaki sposób będzie przeżywany ten czas rozważania męki Pana Jezusa, czas nawrócenia, czas pojednania z Bogiem i bliźnimi. Wiele osób uczestniczy w Drodze Krzyżowej. Tysiące wiernych udaje się w Wielki Piątek do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej. Są tacy, którzy uczestniczą w Gorzkich Żalach. Ważną cząstką Wielkiego Postu są rekolekcje. Niektórzy czynią postanowienia: obiecują Panu Jezusowi, że w tym czasie będą przestrzegać postu w piątek (ten post obowiązuje cały rok). Są osoby, które powstrzymują się od picia alkoholu, nakładają sobie ograniczenia w oglądaniu telewizji, w korzystaniu z Internetu (w tym, co nie jest konieczne). Modlimy się o pojednanie w rodzinie, w sąsiedztwie. „Należy pamiętać, że Kościół w żadnym
przypadku nie może wyrzec się proponowania pełnego ideału małżeństwa, planu Bożego w całej swej okazałości” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 307).
Propozycja refleksji
Co uczynię, co uczyni moja rodzina, by przyjąć dar Wielkiego Postu i by ten dar zaowocował w małżeństwie i rodzinie?