Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

JEZUS BYŁ KUSZONY PRZEZ SZATANA, ANIOŁOWIE ZAŚ MU USŁUGIWALI


Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
ROZWAŻANIE
W relacji św. Marka Jezus rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny od przypomnienia: „Czas się wypełnił” i zaraz wskazuje na to, jak człowiek winien w tej sytuacji postępować: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Co to jest wypełnienie czasu? To historyczna chwila, gdy realizują się zapowiedzi proroków. Przez wieki głoszone słowo Boże niosło obietnice. Obietnice zawsze budzą ludzkie oczekiwania. I oto ujawnia się Jezus, wyczekiwany Mesjasz. Jest pełnia czasu. To w osobie Pana jest pełnia czasu. Jego obecność dziś pośród nas również oznacza pełnię czasu. Nie będzie dla nas lepszego czasu, nie będzie korzystniejszych warunków i nie ma sensu marzyć o lepszych okolicznościach życia. Dziś jest pełnia czasu i dziś trzeba na serio potraktować słowa wezwania: nawracajcie się… wierzcie… Właśnie dlatego to dziś jest najważniejszym momentem naszego życia.

(rs)