Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (12)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Wielkim Poście czytamy opis Przemienienia na górze. Pan Jezus wyprowadził Piotra, Jakuba i Jana na górę i przemienił się wobec nich. Jego szaty stały się białe, oblicze Pana Jezusa jaśniało. Wielki Post wzywa nas do rozważania Męki Pana Jezusa, przeżywamy rekolekcje, staramy się umocnić miłość, jedność w rodzinie. W Wielkim Poście niech każda rodzina pozwala się Panu Jezusowi wyprowadzić na Górę Przemienienia. „Dobrze, że tu jesteśmy” – to wyznanie Apostoła odnosiło się do Przemienienia. Ale te słowa mogą wypowiedzieć małżonkowie, rodziny, ciesząc się rodziną żyjącą w zgodzie i miłości. „Dobrze, że tu jesteśmy” – jest zadaniem, wezwaniem do modlitwy, przebaczenia i ofiary. „Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Człowiek się przemienia, gdy wsłuchuje się w głos Boga. Otwarcie na słowo Boże, posłuszeństwo Bożej nauce jest owocem słuchania Bożej nauki. To słuchanie dokonuje się we wnętrzu człowieka, ma miejsce wtedy, gdy słuchamy słowa Bożego, które jest czytane i przekazywane w Kościele. Piękna i owocna jest praktyka wspólnego czytania Pisma Świętego w rodzinie. Niech takie czytanie łączy się z rozmową: co Bóg chce mi powiedzieć przez słowo, które przeczytaliśmy, w czym umocnić, a w czym upomnieć. „To jest mój Syn umiłowany” – te słowa wypowiedział Ojciec Niebieski o swym Synu Jednorodzonym. Ale te słowa mówią o miłości Boga do każdego z nas. Jesteśmy umiłowanymi synami i córkami miłosiernego Boga. Ważnym warunkiem przemienienia serca i przemiany w rodzinie jest pokora, która uznaje moją słabość i bezradność, moje winy wobec Boga i bliźniego. Pokora – z pomocą łaski Bożej – uczy nas przebaczać nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. „Kościół rozumie, iż każde zerwanie małżeństwa jest sprzeczne z wolą Boga, to ma również świadomość słabości wielu swoich dzieci” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 291).
Propozycja refleksji
Zastanowię się, co obecnie w moim sercu i w moim życiu wymaga przemiany. Jak mogę pomóc członkom rodziny w przemienieniu się?