Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

WYZNANIE WIARY KOŚCIOŁA CREDO

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 14 lutego br. (część I)

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy Bracia i Siostry!
Kontynuujemy cykl katechez o Mszy św. Wysłuchanie czytań biblijnych kontynuowane w homilii odpowiada prawu duchowemu ludu Bożego, by obficie otrzymywać skarb Słowa Bożego. Każdy z nas, idąc na Mszę św. ma prawo, by obficie otrzymywać Słowo Boże. Dobrze przeczytane, dobrze wypowiedziane, a następnie dobrze wyjaśnione w homilii – to prawo. A kiedy Słowo Boże nie jest dobrze czytane, nie jest żarliwie głoszone przez diakona, kapłana czy biskupa, to wierni pozbawieni są należnego im prawa. (…) Pan mówi do wszystkich, pasterzy i wiernych. Puka On do serca tych, którzy uczestniczą we Mszy św., do każdego, w jego stanie życia, wieku, sytuacji. Pan pociesza, wzywa, wzbudza zalążki życia nowego i pojednanego, a dzieje się to poprzez jego Słowo. Jego [pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy
w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej
miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem, z wezwaniem „nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”, przygotujmy nasze serca do przeżywania
tego czasu w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez
swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu
mogli mieć udział w świętości samego Boga. Z serca wam błogosławię.
[/pullquote]Słowo puka do naszych serc i je przemienia. Dlatego po homilii chwila milczenia pozwala osadzić otrzymane ziarno w duszy, tak aby zrodziły się intencje przystania na to, co Duch Święty każdemu podsunął. Ta piękna chwila milczenia ma pomóc każdemu w przemyśleniu tego, co zostało usłyszane. Po tym milczeniu osobista odpowiedź wiary wpisuje się w wyznanie wiary Kościoła, wyrażane w „Credo”. Symbol wypowiadany przez całe zgromadzenie przedstawia wspólną odpowiedź na to, co razem zostało usłyszane ze Słowa Bożego (KKK, 185–197). Istnieje istotny związek między słuchaniem a wiarą. Nie rodzi się ona bowiem z fantazji ludzkich umysłów ale, jak przypomina św. Paweł, „rodzi
się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Zatem wiara karmi się słuchaniem i prowadzi do sakramentu. Tak więc wypowiadanie „Credo” sprawia, że zgromadzenie liturgiczne „przypomniało sobie i uczciło wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii” (Wpr. Og. do Mszału Rzymskiego, 67). Symbol wiary wiąże Eucharystię z Chrztem, otrzymanym przez wierzących „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, przypominając nam, że sakramenty są zrozumiałe w świetle wiary Kościoła.