Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2). Te Boże słowa poprzedzają ogłoszenie Dekalogu, Bożych przykazań. Wielki Post jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, abyśmy na nowo usłyszeli i przyjęli Boże przykazania. Te Boże prawa winni przyjąć małżonkowie, rodziny. Szczególnie niech przyjmą pierwsze przykazanie, aby Bóg był zawsze w sercu, w małżeństwie, w życiu rodzinnym na pierwszym miejscu. Światłem Bożym dla małżonków i rodziców są: „Czcij ojca twego i matkę twoją, nie zabijaj, nie cudzołóż… nie pożądaj żony bliźniego swego”. Pan Jezus w Kazaniu na Górze uczy nas, abyśmy przyjmowali i przeżywali przykazania z Góry Synaj wraz ze światłem Ewangelii: „A Ja wam powiadam” (Mt 5,32). Pan Jezus wyrzucając przekupniów uczy nas, abyśmy szanowali kościół, miejsce święte, ale i tę świątynię, którą jest rodzina, Domowy Kościół i człowiek, świątynia Ducha Świętego. „Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska” (J 2,16). To, co powiedział i uczynił Pan Jezus, zobowiązuje nasze rodziny do ciągłego oczyszczania świątyni rodzinnej z tego, co ją pomniejsza i znieważa. A czy postawa Pana Jezusa i Jego gwałtowne słowa nie są wezwaniem dla krewnych, przyjaciół, dla postawy, aby stanowczo bronili świętości życia, małżeństwa i rodziny? On, który wie, „co się kryje w człowieku” (J 2,25), daje nam przykład, abyśmy z odwagą reagowali, gdy widzimy, że dziś ze świątyni małżeństwa i rodziny czyni się „targowisko”. W Wielkim Poście rozważamy tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego. Św. Paweł Apostoł pisze, że Chrystus ukrzyżowany jest „mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,24). „Prawdziwa miłość zawsze jest… niezasłużona, bezwarunkowa i bezinteresowna” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 296).
Propozycja refleksji
Rozważmy, że Pan Jezus ukrzyżowany wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego, i posyła nas, abyśmy odnajdywali Go w ludziach cierpiących i zagubionych.