Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA : Wj 20,1–17; 1 Kor 1,22–25; J 2,13–25

ZAPOWIEDŹ MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA


Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, i porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni
swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc
znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
ROZWAŻANIE
Jezus wyrzucił ze świątyni kupców i bankierów, bo uczynili z miejsca poświęconego Bogu przestrzeń do czerpania własnych korzyści. Dziś nie dziwi nas gwałtowna reakcja Pana. Ale przecież ten czyn Jezusa, choć dotyczył tamtej konkretnej sytuacji, ma wymiar proroczy. Zachowanie Jezusa jest proroczą przestrogą wobec nas dziś żyjących. Pokusa, by miejsce święte, by świętą czynność, święte przedmioty i święte zwyczaje wyzyskać dla własnej korzyści nadal jest aktualna. Korzyści mogą być różne: te najprostsze, materialne, także psychiczne i nie mniej pożądane społeczne. I co ważniejsze, nie dotyczy to tylko duchownych. Ta przestroga jest ważna dla wszystkich zaangażowanych w życie wspólnoty Kościoła.

(rs)