Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYĆ TAK, JAKBY PAN BÓG BYŁ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Oto postać Syryjczyka Naamana, który przekraczając swoje pogańskie myślenie i doświadczenie zmysłowe, zrozumiał, że został uzdrowiony przez żywego Boga. Widać to wyraźnie w jego radosnym i pełnym ufności wyznaniu: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”. Z jego postawą kontrastuje, opisane w dzisiejszej Ewangelii, zachowanie mieszkańców Nazaretu, którym zabrakło pokory Naamana i wiary Maryi, widocznej w scenie zwiastowania i nawiedzenia św. Elżbiety. Jezus nie pasował do ich schematów, bali się konsekwencji swojej wiary w Niego. Najlepiej było Go wyrzucić z przestrzeni własnego życia, miasta, codzienności. Tylko głęboka wiara w Chrystusa pozwala chrześcijanom przekroczyć poziom tego, co świat według swoich kryteriów określa jako zgorszenie i głupstwo. Wiara jest łaską, czymś darmowym, niezasłużonym dla nikogo, a z drugiej strony tak koniecznym, że bez tej łaski nie możemy żyć. (…) Żyć tak, jakby Pan Bóg był – to jakby zasada dla niewierzących, którą powinien mieć odwagę głosić ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa Bożego Syna, ponieważ został dotknięty Bożą łaską.

Fragment homilii wygłoszonej podczas drugiego dnia rekolekcji do studentów zgromadzonych w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, 5 III 2018 r.