Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (15)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32) – te słowa Pana Jezusa przeżywamy szczególnie w Wielkim Poście. „Nad ziemię podwyższony” – znaczy to, że będzie ukrzyżowany. „To powiedział – komentuje Ewangelista – zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć” (J 12,33). „Wszystkich ku sobie przyciągnę” (J 12,32). Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9). Jezus Chrystus umarł za zbawienie wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń od pierwszych ludzi aż do końca świata. Ale człowiek jest wolny i może nie przyjąć Bożego miłosierdzia. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla: „którzy Go słuchają”. Grecy zwrócili się do Apostoła Filipa z prośbą: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21). Wielu ludzi pragnie ujrzeć Jezusa. W Wielkim Poście widzimy Jezusa niosącego krzyż, umierającego na Kalwarii. Codziennie wprowadzajmy w czyn trzy uczynki pokutne, o których nam mówił Pan Jezus w Środę Popielcową: modlitwa, post i jałmużna, czyli miłosierdzie wobec bliźnich. „Wszyscy bowiem… poznają Mnie… ponieważ odpuszczę im występki” (Jr 31,34). Gdy przystępujemy do spowiedzi, gdy przebaczamy bliźniemu, poznajemy Boga i Jego miłosierdzie. „Jeżeli ziarno pszenicy upadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Ziarnem pszenicy jest sam Pan Jezus, ale także każdy z nas, Jego uczniów. W rodzinie prawda o ziarnie, które musi obumrzeć, jest wciąż poddawana próbie. „Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. „Nienawidzić życia” znaczy to samo,
co „ziarno, które obumiera”. To samo znaczą też słowa Pana Jezusa o służbie: „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną… A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12,26).
Postawa służby, szczególnie w rodzinie, jest owocem miłości i tę miłość, małżeńską, rodzicielską, rodzinną buduje. Służąc bliźniemu, służymy Chrystusowi.
„Kościół, który mówi o rodzinie, jest znakiem sprzeciwu” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 200).
Propozycja refleksji
Zastanowię się (najlepiej przed krzyżem), w jaki sposób realizuję w rodzinie postawę zawartą w obrazie pszenicy, która obumiera. Czy potrafię szczerze przeprosić i przebaczyć w imię Jezusa, który jest miłosierny?