Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

EWANGELIA JEST PRAWDĄ, KTÓRĄ SIĘ ŻYJE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Czy Bóg jest rzeczywiście na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy On jest dla mnie żywym Bogiem? Czy jednak wybieram przed Nim bożki i przed nimi padam na twarz i mają one pierwszeństwo przed tym Jedynym, o którym wiem, że powinienem Go kochać całym sercem, wszystkimi siłami i całą swoją duszą? Wiara w Boga daje człowiekowi znacznie większe korzyści
niż Jego odrzucenie. Moc i mądrość Boża jest ponad mądrością świata i przekonaniem, że nie ma nic mocniejszego niż śmierć. Tymczasem Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, zwyciężając to wszystko, czym żył dotychczas świat. Pokonał całą jego logikę grzechu, nienawiści i śmierci. Tylko Bóg może dać człowiekowi prawdziwą wolność i nauczyć poprzez życie Ewangelią, jak z niej korzystać. Ewangelia to nie jest doktryna, którą raz się przeczyta i będzie można ją odłożyć na bok, stając się jedynie wzbogaconym o kolejne prawdy czysto intelektualne. Ewangelia jest prawdą, którą się żyje, w której się trwa, którą się smakuje, która ciągle jest nowa i potrafi zaskakiwać.

Fragment homilii wygłoszonej podczas rekolekcji
dla studentów, Kraków, 8 III 2018 r.