Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej, wprowadza nas w Wielki Tydzień. Przeżywamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tłumy witały Pana Jezusa entuzjastycznie. Wołały: „Hosanna”, na drogę rzucano gałązki palm. W Niedzielę Palmową czytany jest opis Męki Pana Jezusa według synoptyków – Mateusza, Marka, Łukasza. W Wielki Piątek czytamy opis Męki i Śmierci Pana Jezusa z Ewangelii św. Jana. Niedziela Palmowa jest wezwaniem do pobożnego, głębokiego i owocnego przeżywania Świętego Triduum i Wielkiej Nocy. Liturgia Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy jest nie tylko wspomnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, ale też uobecnieniem wydarzeń zbawczych. Wydarzenia, które przeżywamy w Niedzielę Palmową, a szczególnie od Wielkiego Czwartku, są wielkim darem tak dla jednostek, jak i dla wspólnot. Dni, które nadchodzą mogą pomóc w umocnieniu miłości małżeńskiej i rodzinnej. Przeżywanie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu napełnia nasze serca nadzieją, gdy stojąc obok własnego krzyża, czy krzyża bliskich w rodzinie, staramy się powtarzać: „Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty” (por. Mt 14,36).
Nie tylko w kościele przeżywamy Ostatnią Wieczerzę, dziękując za Eucharystię i kapłaństwo, ale w rozmowie rodzinnej, we wspólnej i osobistej modlitwie przeżywajmy ten wieczór pełen łaski i nadziei. Pan Jezus umywający nogi Apostołom uczy nas, abyśmy – szczególnie w rodzinie – umywali nogi sobie nawzajem, czyli mieli postawę pokornej służby wobec rodziny. Przeżyjmy z pokorą ucałowanie krzyża w Wielki Piątek. Niech matki pomagają dzieciom ucałować stopy Pana Jezusa, umierającego na krzyżu. Liturgia światła i wody w Wigilię Paschalną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wprowadza każdego z nas, każdą rodzinę, w misterium Zmartwychwstania. Starajmy się, by sprzątanie i zakupy
nie przysłoniły krzyża Chrystusowego. Niech przygotowanie koszyczka z pokarmami do poświęcenia nie absorbuje zbytnio dzieci i dorosłych. „Rodzice, którzy chcą wspomagać
wiarę swoich dzieci, powinni dostrzegać zachodzące w nich zmiany” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 288).
Propozycja refleksji
Zaplanować Wielki Tydzień, stawiając na pierwsze miejsce miłość Chrystusa,
dobro duchowe jednostki i rodziny.