Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ DZIECKA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Co mógł czuć św. Józef, kiedy usłyszał od anioła we śnie, że ma przyjąć do siebie Maryję, która poczęła mocą Ducha Świętego i że dziecko, które nosi pod sercem będzie Zbawicielem świata? Nie wiemy jak zareagował. Ewangelia nie przekazuje nam żadnego jego słowa. Ale wiemy, że odpowiedział czynem. (…) Kolejne historie z jego życia – ucieczka do Egiptu i powrót z niego, troska o dom rodzinny, w którym rozwijał się Chrystus oraz poszukiwanie 12-letniego Jezusa, który został w Jerozolimie – pokazują Józefa jako człowieka czynu. Nie zlęknionego, nie zakłopotanego, ale takiego, który otwarty na Boże natchnienia stawia czoła tym wszystkim niebezpieczeństwom, na jakie narażone jest przede wszystkim Dziecię Jezus, a także Jego Przenajświętsza Matka. On, Józef, czuje się za nich odpowiedzialny, on ich ratuje, on daje im poczucie tak koniecznego bezpieczeństwa. To właśnie sprawiło, że jest on patronem mężczyzn i dlatego słowa wypowiedziane do niego przez anioła można odnieść do każdego mężczyzny, zwłaszcza mężów. Nie bój się. Nie bój się przyjąć dziecka, które się narodzi. Stań w jego obronie. Wspieraj jego matkę. Bądź za nich odpowiedzialny. Bądź mężny!

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Świętego Józefa, Bazylika Mariacka w Krakowie, 19 III 2018 r.