Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed beatyfikacją

Nowe krakowskie sanktuarium

Beatyfikację poprzedza bogaty program duszpasterski. Wśród inicjatyw, planowanych spotkań i konferencji, a także projektów naukowych związanych z przygotowaniami do wyniesienia krakowskiej pielęgniarki do chwały ołtarzy, wyjątkowym miejscem jest parafialny kościół św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9. W tej świątyni zaplanowano poprzedzające beatyfikację spotkania diecezjalne i comiesięczne – w dniach: 28 stycznia, 28 lutego i 28 marca – przygotowania duchowe, z uroczystą Eucharystią, konferencją i modlitwą przy doczesnych szczątkach, niedługo relikwiach, przyszłej Błogosławionej.
„To bardzo ważna sprawa” Były proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika, ks. prałat Antoni Sołtysik poznał Hannę Chrzanowską w 1969 r., gdy w parafii był wikariuszem. Wspomniał, że obok urządzania spotkań dla chorych, „starał się obejmować troską duszpasterską pielęgniarki, by [mogły] umacniać się w wierze i zgodnie ze swoim sumieniem oraz powołaniem służyć chorym [zwłaszcza z klinik uniwersyteckich,

Fasada kościoła pw. św. Mikołaja w Krakowie

położonych na terenie parafii], jak również chorym poza szpitalami”. Potem jako proboszcz inspirował i popierał inicjatywę członkiń Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich (KSPiPP), gdy – „w 1993 r. powstała propozycja wyniesienia Hanny na ołtarze”. Zrodziła się w kwietniu, w 20. rocznicę jej śmierci. Po Mszy św. celebrowanej przez śp. ks. bp. Stanisława Smoleńskiego, wśród pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o wszczęcie postępowania procesowego. Z końcem 1995 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii św. Mikołaja, po spotkaniu ks. kard. Franciszka Macharskiego z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd KSPiPP z duszpasterzem pielęgniarek ks. dr. Kazimierzem Kubikiem zwrócił się do Metropolity Krakowskiego z prośbą o rozpoczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Ks. prałat od św. Mikołaja został powołany na postulatora na szczeblu diecezji. Współpracował z Heleną Matogą, uczennicą H. Chrzanowskiej i wicepostulatorką z ramienia KSPiPP. Po otwarciu procesu 3 listopada 1998 r. (po 25 latach od jej śmierci) przez ks. kard. F. Macharskiego, już w następnym roku w kościele św. Mikołaja, w każdą trzecią środę miesiąca – będącą dniem spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych – trwały modlitwy o wyniesienie Hanny na ołtarze. Po zamknięciu procesu diecezjalnego przez Metropolitę Krakowskiego, 30 grudnia 2002 r., akta procesowe ks. prałat A. Sołtysik osobiście z ks. dr. K. Kubikiem zawieźli do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Podczas audiencji, po poinformowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II o celu przyjazdu do Rzymu, usłyszeli znamienne, dwukrotnie powtórzone słowa: To bardzo ważna sprawa.