Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

I WTEDY ROZPOZNALI ZMARTWYCHWSTAŁEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan zmartwychwstał. I nie chodzi tu tylko o to, że dokonało się Jego powstanie z martwych. On jest zmartwychwstały raz na zawsze i działa jako zmartwychwstały, a działając tak, nie zostawia swoich uczniów samych z ich zwątpieniem, z ich rozczarowaniem, z ich goryczą. Jest ciągle zatroskany o nich, o ich zbawienie i dlatego dołącza do nich jako jeden z wędrowców i zaczyna im tłumaczyć Pisma. (…) I wtedy rozpoznali Zmartwychwstałego. I od razu, już inni, wracają do Jerozolimy. Nie rozczarowani, nie pełni wewnętrznej goryczy, ale radośni, bo Pan zmartwychwstał. Prawda o zmartwychwstaniu głoszona jest przez Kościół od
Zesłania Ducha Świętego aż po dzień dzisiejszy. Ta katecheza Kościoła trwa. O Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Trwa na przekór ludzkim zwątpieniom, niekiedy rozpaczy wobec przerażenia, jak szybko przemija życie, i jak staje się ono w tym przemijaniu jednym wielkim absurdem. I na przekór temu Kościół głosi całemu światu: Pan, którego Żydzi ukrzyżowali, zmartwychwstał, żyje i swoim zmartwychwstaniem nadaje zupełnie nowy sens naszemu przemijaniu i naszemu życiu!

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Świętego Józefa, Bazylika Mariacka w Krakowie, 19 III 2018 r.