Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zazwyczaj Boże Narodzenie traktujemy jako święto rodzinne. Symbolem pojednania, przebaczenia i odnowienia więzi małżeńskiej jest łamanie się opłatkiem i wieczerza wigilijna. Coraz częściej pogłębia się świadomość wierzących, że Triduum Paschalne, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego są drogą do odnowy duchowej jednostki i wspólnoty. Rekolekcje, spowiedź wielkopostna, udział we Mszy św. w Wielki Czwartek, ucałowanie krzyża w Wielki Piątek, Droga Krzyżowa na Kalwarii, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną, procesja rezurekcyjna, a także śniadanie wielkanocne – są umocnieniem miłości w rodzinie, pokornym przeproszeniem i przebaczeniem. Przedłużeniem świąt Zmartwychwstania jest druga niedziela okresu wielkanocnego, kiedy szczególnie czcimy Boga bogatego w miłosierdzie. Pomiędzy drugą a trzecią niedzielą wielkanocną przeżywamy Tydzień Miłosierdzia. Może wtedy myślimy o biednych i samotnych w sąsiedztwie, w Afryce, o głodnych, uchodźcach, a trzeba jeszcze bardziej przeżywać wezwanie do miłosierdzia w małżeństwie i rodzinie. Pan Jezus wciąż przypomina: „Jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar” (Mt 5,23–24). Nie tylko w Wielkim Poście, ale
i w kolejne niedziele wielkanocne i w każdym czasie, aktualne jest wezwanie: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” (Dz 3,19); Zmartwychwstały Jezus głosi: „W imię Jego [Mesjasza] głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów… Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,47–48). Kolejne tygodnie okresu wielkanocnego są przygotowaniem do Zesłania Ducha Świętego. Wciąż pamiętajmy o haśle obecnego roku: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. „Duszpasterz nie może czuć się zadowolony, stosując jedynie prawa moralne wobec osób żyjących w sytuacjach nieregularnych, jakby były kamieniami, które rzuca się w życie osób” (Ojciec Święty
Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 305)..
Propozycja refleksji
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – co znaczy to błogosławieństwo w codziennym życiu naszej rodziny?