Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Dz 3 , 13 – 15 . 17 – 19 ; 1 J 2 , 1 – 5 ; Łk 24 , 35 – 48

MUSIAŁY SIĘ WYPEŁNIĆ ZAPOWIEDZI PISMA

Fot. www.pixabay.com

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

ROZWAŻANIE

Znów powracamy do dnia zmartwychwstania. Jezus spotyka uczniów idących – uciekających – do Emaus. W drodze rozmawia, tłumaczy sens prorockich wypowiedzi dotyczących Mesjasza, wreszcie ulega natarczywej prośbie i zostaje w gospodzie. I tu wykonuje znak, który na zawsze już będzie wskazywał na Eucharystię: łamie chleb i daje uczniom do spożycia. Ci rzeczywiście rozpoznają swego Mistrza. Natychmiast wracają, by o tym wszystkim opowiedzieć pozostałym. Ponownie spotykają Zmartwychwstałego. I znów słyszą wyjaśnienie Pisma. Tak mozolnie rodzi się wiara uczniów, tak powoli wzrasta wiara Kościoła. Podobnie dziś: wiara rośnie, gdy słuchamy słowa Bożego i uczestniczymy w Eucharystii. Mówiąc dokładniej: gdy słuchamy Jezusa i budujemy z Nim osobistą więź. Słowo i sakrament to żywa obecność Pana dla nas.

(rs)