Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYCIE JEST CENNE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kościół głosi naukę o świętości ludzkiego życia, jednoznacznie odrzucając manipulowanie słowem, które w miejsce „dziecka” stawia określenie „zbiór komórek”. Pan Bóg, mimo oporu wielu ludzi, by uznać poczęte życie za człowieka, przez swój Kościół głosi „w porę i nie w porę” naukę o świętości życia, o tym, że trzeba go uznać i uklęknąć przed nim. Przykładem, który doskonale obrazuje Bożą troskę i działanie w obronie ludzkiego życia jest bezgraniczne posłuszeństwo Jezusa, Jego zaufanie względem Boga Ojca oraz postawa Maryi, która zgodziła się być matką Syna Bożego. (…) Ludzkie życie nie kończy się w chwili śmierci, ale osiąga pełny i ostateczny wymiar, kiedy człowiek wkracza w rzeczywistość wieczności, do której został powołany. Kościół stawia przed każdym wierzącym wielkie zadanie promocji i obrony życia ludzkiego. Jest to odpowiedzialna misja w dobie szerzenia się cywilizacji śmierci, prowadzącej do egoizmu i ulotnej przyjemności. Wierzymy, że nasze życie jest święte i przeznaczone do wieczności, bo jego dawcą jest Bóg Ojciec. Jest cenne – sam Jezus Chrystus oddaje swoje życie za braci i całą ludzkość.

Fragment homilii wygłoszonej w Święto Zwiastowania Pańskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie, 9 IV 2018 r.