Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

NIEDZIELA: D z 4 , 8 – 1 2 ; 1 J 3 , 1 – 2 ; J 1 0 , 1 1 – 1 8

JEZUS JEST DOBRYM PASTERZEM

Fot. www.pixabay.com

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je
potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

ROZWAŻANIE

Jezus, Dobry Pasterz, mówi o swej postawie wobec człowieka. Człowiek jest jak owca, która należy do Jezusa Pasterza. Nie jest to przynależność przedmiotowa, bo Pan nie traktuje człowieka jakby miał do czynienia z przedmiotem. Przeciwnie, Jezus widzi osobę, która potrzebuje obrony, a niebezpieczeństw jest niemało. Pan gotów jest oddać swe życie, aby ratować owce – ludzkość. Nawet więcej, już oddał swe życie, by wszystkich uratować. Może oddać swoje życie, bo bezgranicznie ufa Ojcu. Jezus czyniąc konkretnych ludzi pasterzami na swój wzór, wymaga tego samego: oddawania życia za powierzonych ludzi. Będzie to możliwe, jeśli wybrany na pasterza w Kościele będzie w stanie bezgranicznie ufać Jezusowi. Inaczej stanie się najemnikiem zabezpieczającym na swój sposób przyszłość, zapominając, że ta jest w ręku Pana. A wtedy nie ma powodu, by martwić się tym, co do mnie nie należy.

(rs)