Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MACIE BYĆ ŚWIADKAMI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Zmartwychwstanie Chrystusa stało się dla Apostołów doświadczeniem zmysłowym – widzieli Go, dotykali, spożywał z nimi posiłek, ale nie rozumieli tego wszystkiego, potrzebowali wyjaśnienia. Pan Jezus tłumaczył im Pisma, które w Nim się spełniły. Jakiś czas później podobnie było z Apostołami – fakt uzdrowienia chromego przez Piotra mocą Boga był doświadczalny zmysłowo dla Żydów, ale niezrozumiały i wymagał wyjaśnienia Piotra. Spełnia się zatem ten sam schemat, który można było odczytać, kiedy pochylaliśmy się nad opisem ukazania się Chrystusa Apostołom wieczorem w pierwszy dzień zmartwychwstania. Apostołowie czynili podobnie, wskazując na Pisma i wyjaśniając je, ponieważ byli wierni temu, co Pan Jezus powiedział im w wieczór po zmartwychwstaniu: „wy jesteście tego świadkami”. Jesteście świadkami Zmartwychwstałego, którego mogliście widzieć i dotykać, i z którym razem spożywaliście pokarmy. Wy macie być świadkami czegoś ważniejszego – wskazywania na to, że Chrystus zmartwychwstały jest kimś zapowiedzianym przez Mojżesza, proroków, psalmy, zapowiedzianym po to, aby pojednać ludzkość z Bogiem. Macie być tego świadkami. Sięgajmy po Pismo Święte, Słowo Boga, ale także Słowo o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na codzienność.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, Katedra Wawelska, 15 IV 2018 r.